Schippers, Leen

By Cantique 6 jaar ago
Leen Schippers (1937) kreeg zijn eerste orgellessen van de heer Balkenende. Daarna studeerde hij bij Wim van de Panne (interpretatie) en Paul Chr. van Westering (muziektheorie).
Bekende organisten, waaronder Feike Asma, Klaas Jan Mulder, Dirk Jansz. Zwart, Jaap Hillen, Klaas Bolt, Marius Monnikendam en Paul Chr. van Westering spraken hun waardering uit over zijn orgelspel, zowel het literatuur- als koraalspel.
Hij gaf orgelconcerten en maakte plaatopnamen op verschillende orgels in Nederland. Voor de NOS speelde hij in het voormalige Concertgebouw te Haarlem (nu Philharmonie)  de toccata van Henri Mulet.Veel koraalbewerkingen zijn er van zijn hand verschenen, waarvoor veel belangstelling is. Wat het koraalspel betreft, zegt hij ervan: “Het gaat niet alleen om creativiteit/vakmanschap, maar bovenal om de Ere Gods”.
Soli Deo Gloria.
Leen Schippers overleed op 14 juli 2018 in de leeftijd van 81 jaar.
 
 
Categories:
  Componisten, S